Esperanto-tagoj en N.Tagil

Esperanto-tagoj en N.Tagil,Sverdlovskaja regiono, Rusio, 1-10 de augustoPROGRAMO DE LA RENKONTIGHO “AMIKA RONDO EN N.TAGIL”

Matenmangho  - je la  9-10а horo. Tagmangho  -je la 13-14 (au 12-13)horo. Vespermangho -je la 18-19 (au 17-18)horo.

La unua tago :alveno de gastoj, renkontigho apud stacidomo, enloghigho.

Dum la tago de promenado sur Lisja monteto de la 13 ghis la 19-a horo -lа partopreno en ekspozicioj (lau viaj gustoj), koncertoj, ludoj, komuna ripozo.

La gastoj partoprenas en la ekspozicioj lau la materialoj pri la urboj el kiuj ili venas, rakontas pri siaj urboj.

Programo lau tagoj (La ciferoj konformos al la tagoj ghustigotaj surloke):

1.Antau tagmangho: Amuza leciono-1  Komuna kantado.

Post tagmangho:Libera tribuno: Esperanto en via vivo.

Post vespermangho: Interkona vespero. Ekspozicio-1 kaj rakonto pri la urbo N.Tagil.

2.Antau tagmangho: Amuza leciono 2

Post tagmangho: Promenado en la centro, en la parko de N.Tagil.

Post vespermangho: Ekspozicio -2 kaj rakonto pri via urbo.

3.Antau tagmangho:Vizito de la somerdomo de Demidov, ripozo apud lago.

Post tagmangho: Ekskurso al la regionografia muzeo de N.Tagil.

Post vespermangho: Ekspozicio 3 kaj rakonto priа la urbo Nevjansko

4.Antau tagmangho: Ekskurso en la urbo Nevjansko.

Post tagmangho: Vizito de la loka muzeo. Nevjanska turo.

Post vespermangho: Metiejo -1 kun argilo

5.Antau tagmangho:Ekskurso al la muzeo de metalaj pletoj

Post tagmangho:Tribuno de tradukistoj  Ni legu viajn tradukojn (versojn, fabelojn ktp). Traduka konkurso lau la rakontoj de la verkisto Viktor Bianki

Post vespermangho: Vespero apud ligna fajro kun bakita terpomo (lau deziro

kaj helpe de partoprenantoj).

6.Antau tagmangho: Amuza leciono 3.

Post tagmangho: Vizito de la arta galerio de la urbo N.Tagil.

Post vespermangho: Metiejo -2 kun argilo. Pup-spektaklo “Musho-cokotusho”

7.Antau tagmangho: Amuza leciono 4

Post tagmangho:   Ludoj.

Post  vespermangho: Filmoj pri Esperanto

8.Antau tagmangho:Komuna kantado. Komuna fotado.

Post tagmangho: Libera tribuno. Viaj impresoj pri renkontigo.

Post vespermangho: Forveturo de gastoj